Υπηρεσίες

Ο όρος ακίνητη περιουσία περιλαμβάνει τη γη μαζί με τις τυχόν βελτιώσεις πάνω σε αυτήν, όπως για παράδειγμα κτίρια, φράκτες, πηγάδια και άλλες κατασκευές που είναι σταθερά τοποθετημένες.

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την ανάπτυξη της ιδιοκτησίας ατομικής και εταιρικής ακίνητης περιουσίας, οι συναλλαγές ακινήτων έχουν καταστεί μείζον τμήμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που κοινώς αναφέρονται ως αγορά ακινήτων ή κτηματαγορά. Η αγορά ακίνητης περιουσίας απαιτεί σημαντική επένδυση και κάθε κομμάτι γης έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε η βιομηχανία ακινήτων να έχει εξαπλωθεί σε αρκετά ξεχωριστά πεδία δραστηριοτήτων. Ειδικοί συχνά καλούνται να εκτιμήσουν την ακίνητη περιουσία και να διευκολύνουν τις συναλλαγές. Κάποια είδη συναλλαγών ακινήτων περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες επαγγελματικής εκτίμησης.
  • Διαμεσολαβήσεις: Ένας επαγγελματίας μεσάζων που χρεώνει αμοιβή για να διευκολύνει τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας μεταξύ δύο μερών.
  • Ανάπτυξη: Η βελτίωση γης προς χρήση προσθέτοντας ή αντικαθιστώντας κτίρια.
  • Xρηματοδότηση
  • Leasing ακίνητης περιουσίας.
  • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
  • Μάρκετινγκ ακίνητης περιουσίας: Η διαχείριση των πωλήσεων σε επιχείρηση ανάπτυξης ακινήτων,
  • Επένδυση ακίνητης περιουσίας: Η διαχείριση επενδύσεων ακίνητης περιουσίας.
  • Υπηρεσίες μετεγκατάστασης ανθρώπων ή επιχείρησης σε άλλη περιοχή ή άλλη χώρα
  • Κτηματικές συναλλαγές επιχειρήσεων: Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας που κατέχει μια επιχείρηση με σκοπό την υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων της σε αντίθεση με την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που κατέχει ένας επενδυτής με σκοπό τη δημιουργία εισοδήματος.

Διεύθυνση

Giannakopoulos Real Estate
Βασ. Κωνσταντίνου 105
& Σιατοπούλου 2
Βάρκιζα, Αθήνα, 16672
(+30) 210 8973205
(+30) 6944585923

[email protected]